HDPE 100 BORULAR

HDPE 100 BORULAR

HDPE 100 BORULAR

Polietilen borular farklı yoğunluktaki (LDPE, HDPE) polietilen hammaddelerinden TSE 12201-2+A1 ve ISO uluslararası standartlarına göre üretilmektedir. PE 100 borularının rengi mavi ve siyahtır. PE 100 borular 110 mm’ye kadar olan çaplar kangal halinde, daha büyük çaplarda ise 6 veya 12 m’lik düz borular halinde teslim edilmektedir.

Polietilen boruların yüksek basınca ve darbeye dayanıklıdır. Yüksek esneme kabiliyetine sahiptir. Bu sayede montajda kolaylık sağlarlar. Yer altı hareketlerinden etkilenmezler, kırılma özellikleri yoktur. Atmosfer şartlarından etkilenmezler. Denizaltında döşenmeye uygundur, deniz suyu ve deniz hareketlerinden etkilenmez. Kimyasal maddelere karşı dirençlidir. Suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, bu nedenle sağlığa uygundur. Bitki ve ağaç köklerinin boruların içine girmesi mümkün değildir.

PE 100 BORULARIN KULLANIM ALANLARI
 • Yeraltı ve yerüstü içme ve kullanma suyu şebekelerinde
 • Tarımsal sulama sistemleri
 • Deniz deşarj sistemleri
 • Atık su ve katı atık deşarj sistemleri
 • Yangın suyu ve soğutma sistemleri
 • Denizaltı geçiş hatları
 • İlaç ve kimya sanayi
 • Petrokimya sanayi
 • Gıda sektörü
 • Denizcilik ve balıkçılıkta
 • Telekomünikasyon kablolama sistemleri ve birçok alanda kullanılmaktadır.

POLİETİLEN HAMMADDESİ

Teknolojideki ilerlemeler, plastik boru üretimi için gerekli hammadde üretiminde de önemli gelişmelerin yaşanmasını sağlamıştır. 1950’li yıllarda geliştirilen PE 32 sınıf düşük yoğunluklu polietilen plastik borular ilk kez içme suyu hatlarında kullanılmıştır. Daha sonra PE 63 hammaddesi geliştirilerek yüksek basınç gerektirmeyen sistemlerde kullanımı başarı ile uygulanmıştır. Ancak PE 63, malzemenin teknik özelliklerinden dolayı 4 bara kadar basınç gerektiren hatlarda kullanılmıştır. Hammadde konusunda gelişmeler devam etmiş ve 2. jenerasyon olarak PE 80 hammaddesi kullanıma sunulmuştur. Böylece PE 80 hammaddesi de içme suyu ve doğalgaz şebekelerinde yüksek performans ile kullanılmaya başlandı. 1990 başlarında geliştirilen 3. jenerasyon PE 100 boru hammaddesi ise içme, kullanma suyu ve doğal gaz şebekelerindeki kullanım alanına hem yüksek performans, hem de ekonomik bir çözüm olmuştur.

 • Jenerasyon hammaddeler : PE 32 (LDPE), PE 40 (LDPE),PE 63 (HDPE)
 • Jenerasyon hammaddeler : PE 80 (MDPE),PE 80 (HDPE)
 • Jenerasyon hammaddeler : PE 100 (HDPE)

 
Polietilen 100, günümüzde bilinen en kuvvetli ve yüksek basınca dayanıklı PE boru malzemesidir. Aynı işletme basıncında ve çapta PE 40 ve PE 80 borulara göre daha önce et kalınlığına dolayısıyla daha büyük iç çapa sahiptir. Böylece aynı debi için bir boy küçük boru kullanılabilmektedir. PE malzemelerin yoğunluğı arttıkça mekanik mukavemet değerleri de artmaktad›r. Aynı çalışma basıncına sahip bir boru farklı hammaddelerden üretildiğinde et kalınlığındaki düşme aşağıdaki şekilde görülmektedir. Dış çapı 110 mm, çalışma basıncı 10 bar olan bir borunun PE 32, PE 63, PE 80 ve PE 100 hammaddelerinden üretilmesi halinde et kalınlıkları ve ağırlıkları aşağıdaki verilerek göre olacaktır.

PE 100 borularının rengi mavi ve siyahtır. PE borular, Ø 125 mm’ye kadar kangal halinde, Ø 125 mm ve üzerindeki çaplarda ise 12-13 m uzunluklarda üretilmektedir. Bu özelliklere sahip PE 100 boruları ISO 9001:2008 güvencesiyle TS EN 12201-2+A1, standardına göre üretmektedir.

 

PE 100 POLİETİLEN BORULARIN AVANTAJLARI
 • PE 100 Polietilen Borular yüksek esneme kabiliyetine sahiptirler. Bu sayede montajda kolaylık sağlarlar. Kopma uzaması minimum % 350’dir.
 • PE 100 Borular yeraltı hareketlerinden etkilenmezler, kırılma özellikleri yoktur.
 • PE 100 Boruların darbe dayanımı ve çatlak yayılma dirençleri yüksektir.
 • PE 100 Boruların iç yüzey pürüzlülükleri düşük olduğu için projelendirme esnasında çap seçimi yapılırken önemli avantajlar sağlar.
 • PE 100 Borular denizaltında döşenmeye uygundur, deniz suyu ve deniz hareketlerinden etkilenmez.
 • PE 100 Boruların birleştirme yöntemlerinden dolayı montaj firesi yoktur.
 • PE 100 Borular en az 50 yıl sure ile nominal işletme basıncında sorunsuz çalışır.
 • PE 100 Borular UV ışınlarına dayanıklıdır.
 • PE 100 Borular toprak yapısında bulunan ve aşındırma etkisi yapan zararlı maddelerden etkilenmezler. Bu nedenle katodik koruma yapılmasına gerek yoktur.
 • PE 100 Borular kimyasal maddelere karşı dirençlidir.
 • PE 100 Borular suyun kokusunu ve tadını değiştirmez, bu nedenle sağlığa uygundur.
 • Bitki ve ağaç köklerinin polietilen boruların içine girmesi mümkün değildir.
 • PE 100 Borular PN 4 den PN 25 e kadar her türlü basınç sınıfında ve isteğe bağlı üretilebilirler.
 • PE 100 Borular kangal ve boy olarak üretilebilirler.
 • PE 100 Boruların mükemmel kaynak özelliğinden dolayı, basınç altında ek yerlerinden çıkma ve kopma olmaz, sızdırmazlık sağlar.